Homestyling
 

Vi hjälper dig att göra ditt hem till en attraktiv och lättsåld bostad inför din visning och försäljning. Att styla sitt hem inför en visning har sedan länge varit en av de hetaste trenderna i USA och England. Statistik visar att slutpriset ökat med minst 5% – 10% vid försäljning av arrangerade hem, ofta mer och ända upp till 30%. Även i Sverige börjar det nu bli allt vanligare med professionell styling inför försäljning.

Ofta är vi hemmablinda och ser inte det egna hemmets alla möjligheter. Genom att rensa bort, flytta om och skapa en luftig neutral miljö hjälper vi dig att exponera din bostads bästa sidor och kvalitéer. Professionell homestyling lyfter fram bostadens karaktär, ljusförhållande och möblerbarhet. Det handlar om att arrangera det som finns och komplettera med accenter som skapar den rätta "vill-ha-känslan" hos köparna.


Vem behöver homestyling?

De som oftast vänder sig till Harmoni Inredning är de som själva inte har tiden eller intresset att iordningställa sin bostad inför försäljning.


Arbetsgång vid homestyling

Första besöket sker i god tid före annonseringen. Tillsammans går vi igenom rum för rum och diskuterar möjliga förändringar och förbättringar för att lyfta fram bostadens bästa egenskaper. Vi tar del av din nuvarande möblering och inventerar övrig inredning. Vi lämnar på plats ett första förslag på passande åtgärder. Väljer du därefter att anlita Harmoni Inredning presenterar vi inom några dagar ett utförligt åtgärdspaket samt ett kostnadsförslag.

Tanken är att du med så liten investering som möjligt ska få ut så mycket vinst som möjligt vid din försäljning. Oavsett hur enkel eller avancerad homestyling du väljer, så har slutresultatet bara ett mål: att visa eventuella köpare den allra bästa sidan av just Ditt hem!

Kostnaden för homestyling är avdragsgill och tas upp under "utgifter för avyttring" på skatteverkets blankett k6/k5.