Inredning i hemmet

Vi påverkas mycket av färger och ljus, därför är valet av rätt inredning viktigt för att vi ska känna harmoni i våra hem.
min  uppgift är att skapa ett unikt hem för just dig, allt efter personliga behov och önskemål.
jag kommer med nya idéer hur vi kan ändra om och uppdatera din inredning.
jag hjälper dig att inreda ditt hem så det känns harmoniskt och behagligt för just dig.


 

Inredning på arbetsplatsen
Som företag är det viktigt hur man profilerar sig gentemot sina kunder. Hur ser det ut i er entré, i era konferenslokaler och i ert lunchrum? Forskning har visat att en harmonisk arbetsplats där färger och material är genomtänkta avspeglar sig i en lugnare och gladare personal som kan bemöta kunderna på bästa sätt.


 

Mentorsamtal 

För dig som funderar på att starta eget företag inom inredning och styling. Genom mina 10 år som egenföretagare i inredningsbranschen har jag samlat på mig mycket kunskap, tips och råd.
Kunskap kommer genom erfarenhet vilket gör att det många gånger känns svårt i början. Hade själv önskat att jag hade haft någon att fråga när jag startade upp.
Frågorna är ofta så så många, låt mig hjälpa till!